Domov seniorů Mšeno

Komplexní pobytové sociální služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost.

Motto: „Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne.“ František Nepil

Domov seniorů Mšeno, p.o.

Domov seniorů Mšeno je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, provozovatelem je město Mšeno.

Služba je realizována v nové moderní budově (kolaudace v prosinci 2003), která je umístěna ve středu města v malebném prostředí Kokořínska.

Zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby převážně pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita domova je 83 lůžek (ošetřovatelské oddělení 14 lůžek). Klienti jsou ubytování v jedno-, dvou- a trojlůžkových pokojích se sociálním zázemím. Pokoje jsou vybaveny nábytkem organizace. Klienti mají možnost si svůj pokoj dovybavit a vyzdobit drobnými předměty (obrazy, textilie, fotografie, televizní nebo rozhlasový přijímač apod.).

V každém patře je umístěna společná koupelna, která je vybavena vanou a zvedacím zařízením. Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovacími lůžky, signalizační a komunikační jednotkou pro komunikaci: klient – sestra. Pokoje jsou dále vybaveny telefonními přístroji pro komunikaci s personálem a příjem telefonních hovorů. Klienti mají možnost využívat mincovní telefonní přístroj umístěný v přízemí budovy.

Celý objekt je vybaven bezbariérovými přístupy.

Více informací

V objektu DSM mají nejen klienti služeb DSM, ale také ostatní senioři a spoluobčané s chronickým či zdravotním postižením možnost využívat společnou jídelnu, společenskou halu, knihovnu, salonek, kuchyňky, dílny, tělocvičnu a zahradu s altánem a skleníkem, kde mohou realizovat své záliby a podílet se na aktivitách pořádaných zařízením či přicházet s vlastními nápady.

Pro volnočasové aktivity jsou seniorům dále v zařízení k dispozici televizní přijímače s video a DVD přehrávačem, CD přehrávače a počítač s připojením k internetu. K dispozici je také kulečníkový stůl a velké množství stolních a společenských her.

DSM zajišťuje stravovací služby pro klienty, zaměstnance, ale i klienty pečovatelské služby a další občany. 

Naše zařízení zajišťuje sociální poradenství, vzdělávací a aktivizační činnosti, kterých se mohou účastnit senioři, klienti pečovatelské služby, občané se zdravotním postižením a další občané z města i okolí.

V objektu jsou nabízeny také další služby – kadeřnictví, pedikúra a ordinace praktického lékaře, které jsou k dispozici nejen pro klienty domova, ale i pro občany města a přilehlých obcí.

Při péči o klienty je vedle fyzické stránky kladen velký důraz na péči o psychickou stránku osobnosti, ale také sociální pohodu člověka. Snažíme se o rychlou adaptaci klientů na nové prostředí, jejich zapojení do společenského života a dle jejich možností a schopností o integraci nejenom v domově, ale také v rámci města. Při poskytování sociální služby spolupracujeme s dobrovolníky a spolky ve městě, s MŠ, ZUŠ a ZŠ, městskou knihovnou, okolními zařízeními sociálních služeb a dalšími. V domově se pravidelně konají bohoslužby.

Při poskytování sociální služby jsou uplatňovány přístupy a metody sociální práce. Cílem při poskytování služby je uplatňování moderního systému sociálních služeb, umožnit a vést každého klienta k tomu, aby nebyl pouze pasivním objektem péče, ale jejím aktivním subjektem.

Snahou zaměstnanců je pečovat o klidný a spokojený život klientů. Podporovat je v soběstačnosti a tím oddálit jejich závislost na okolí. Při poskytování služeb jsou respektována práva a oprávněné požadavky a přání klientů, jsou dodržována pravidla Etického kodexu pracovníků DSM a všech souvisejících předpisů a pravidel.

Kritériem úspěšnosti poskytování sociální služby je pro zaměstnance míra spokojenosti klientů.

Etický kodex pracovníků DSM

Domov seniorů poskytuje čtyři druhy sociálních služeb:

Domov pro seniory

Organizace zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionář

Organizace zajišťuje ambulantní sociální služby pro seniory a spoluobčany se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociálně aktivizační služby

Organizace zajišťuje ambulantní, popřípadě terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením.

Fotogalerie

Kontakty

Telefon (ústředna):

  • +420 315 694 721
  • +420 315 694 722
  • +420 315 693 896

 

Mincovní přístroj: +420 315 694 744

 

Fax: +420 315 693 860

 

E-mail: dsmseno@seznam.cz

 

ID datové schránky: 3ifp27f

Kontaktní formulář

GDPR

Domov seniorů Mšeno, p.o.

Boleslavská 451
277 35 Mšeno

Skip to content