Aktuality

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ SENIORŮ MŠENO, p. o.

 

– bez omezení, s doporučením.


Doporučujeme:

– nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku,
– dodržovat další hygienická opatření (důkladné mytí či dezinfekce rukou),
– při projevech jakéhokoliv infekčního onemocnění návštěvu odložit.

Naším cílem je ochránit zdraví klientů a udržet plynulý chod domova, proto apelujeme na Vaší osobní odpovědnost.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost. 

Ve Mšeně dne 23. 2. 2023

Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka DSM

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

V souvislosti s aktuálním vývojem epidemie onemocnění COVID-19 a doporučením KHS, žádáme návštěvy klientů používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další režimová opatření poskytovatele sociálních služeb (důkladné mytí a dezinfekce rukou).
Důrazně žádáme o zvážení návštěvy v případě, že se u Vás vyskytl jakýkoliv příznak respiračního onemocnění.

Naším cílem je ochránit zdraví klientů a udržet plynulý chod domova, proto apelujeme na Vaši osobní odpovědnost.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Ve Mšeně dne 19. 8. 2022

Mgr. Bc. Blanka Dvorščíková, MBA, ředitelka DSM

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

– nošení respirátorů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

DOPORUČUJE:

Při návštěvách v domovech pro seniory a v nemocnicích doporučujeme nošení respirátorů

11. července 2022 | Dana Šalamunová

Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj v poslední době kopíruje celorepublikový trend v podobě kontinuálně vzrůstajícího počtu nových případů onemocnění Covid-19, doporučujeme veřejnosti při návštěvách u klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku a dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou. Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezní. Zrovna tak po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme s návštěvou klientů a pacientů těchto zařízení nejméně 3-5 dní počkat. Je to absolutní minimum, které mohou pro ochranu zdraví i životů nejen svých blízkých občané v době vzrůstajícího rizika nákazy udělat. Tato forma prevence současně přispěje i k tomu, aby se později nemusela přijímat daleko razantnější hromadná opatření např. v podobě úplného zákazu návštěv v jednotlivých zařízeních tohoto typu.

Skip to content