Informace

Ochrana osobních údajů – GDPR

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH DOMOVEM SENIORŮ MŠENO, příspěvkovou organizací

 

Domov seniorů v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, a to mj. již v okamžiku, kdy obdrží podání nebo učiní úkon z vlastní činnosti.

Zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zjm. zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů probíhá výhradně na legitimním (právním) základě a jsou respektovány základní zásady zpracování osobních údajů, a to zjm. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, zásada účelového omezení, zásada minimalizace údajů, zásada přesnosti, zásada omezení uložení a zásada integrity a důvěrnosti.

V přiložených souborech jsou uvedeny INFORMACE o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů a INFORMACE o pověřenci pro ochranu osobních údajů.

 • INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE >>
 • INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE >>

Program VY ROZHODUJETE, MY POMAHÁME – Nadační fond Tesco

 

PODĚKOVÁNÍ NADAČNÍMU FONDU TESCO

Nadační fond Tesco organizuje program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, který je zaměřen na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníci řetězce Tesco měli možnost rozhodovat svými hlasy o projektech, které budou nadací financovány. V jednotlivých oblastech obdrží výherní grant celkem 90 organizací, každý s částkou 30.000,- Kč. Grantu se mohly zúčastnit neziskové organizace s činností v oblasti humanitární, vzdělávací, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Výhercem oblastního grantu se stal náš domov, který bude z výhry financovat nákup rehabilitační pomůcky SunBall, což je cvičebně-rehabilitační systém interaktivních balónků.

Tímto nadačnímu fondu děkujeme.

Bazální stimulace

 

Bazální stimulace

V našem domově využíváme v péči o potřebné seniory koncept Bazální stimulace. Pracovnice přímé péče včetně sociálních pracovnic absolvovaly základní a nástavbový kurz Bazální stimulace (BS), většina absolvovala také prohlubující kurz BS.

Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti člověka (komunikační a pohybové). Koncept Bazální stimulace vychází z předpokladu individuální strukturované péče na základě biografické anamnézy jedince. Druhým podstatným faktorem pro tuto péči je integrace nejbližších do péče.

Tato ošetřovatelská péče umožňuje neustálý přísun podnětů z vlastního organizmu a také z jeho okolního světa. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity seniora, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí a podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Bazální stimulace je způsob zajištění a uspokojení základních (bazálních) potřeb seniorů, o které se staráme a kteří tyto potřeby neumějí pro svou nemoc vyjádřit.

Interaktivní rehabilitace

 

ROTOPEDY RECUMBENT+SPOTEE VIDEOREHAB

I rehabilitace může být zábava. K tomuto účelu využívá náš domov seniorů dva cvičební rotopedy značky Recumbent, které jsou propojeny se zařízením Spotee VideoRehab. Sestava těchto zařízení je určena speciálně pro potřeby seniorů a lidí s pohybovým omezením.

Zařízení umožňuje fyzické cvičení (jízda na kole) současně spolu s promítaným video výletem. Klienti si mohou vybrat trasy z mnoha nahraných lokalit. Tento způsob cvičení je velice oblíbeným způsobem tréninku dolních končetin a kloubů. Velkou výhodou je monitoring během cvičení, který zaznamenává aktuální údaje. Ujetou délku trasy, spalování kalorií, měření tepové frekvence, rychlost jízdy a celkový čas na rotopedu.

 

SUNBALL

SunBall je interaktivní rehabilitační pomůcka, která funguje na principu biologické zpětné vazby. Jedná se o přístroj, který je napojen na interaktivní aplikaci a ovládá se pomocí rehabilitačních míčků. Se SunBallem senioři lépe zvládají cvičení, monitorují svá zlepšení a lépe se soustředí na rehabilitaci. Změřené výsledky je pak motivují k obnově vlastních sil. Podstatou tohoto zařízení je kombinace fyzického i mentálního tréninku. Více informací o SunBallu na stránkách: https://sunapp.io/sunball/cz/

 

Alergeny (seznam, legislativa)

 

Alergeny

Co jsou to alergeny v potravinách?

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Legislativa:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků v platném znění

 

Označení nebalených potravin – zhotovených pokrmů ve stravovacích provozech

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, zařízení sociálních služeb, prodejen, pekáren atd.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím stravovacích provozů „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Stravovací provoz je povinen označit přítomnost alergenní složky ve vyrobeném pokrmu, ale nebere zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nemůže být vyhověno. Stravovací provoz má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude v DSM vyznačeno na jídelním lístku, a to číslem označujícím alergen (v závorce u příslušného pokrmu). V blízkosti jídelního lístku bude zveřejněn seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů.

 

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ LEGISLATIVNÍMU OZNAČOVÁNÍ DLE SMĚRNICE 1169/11 EU:

 1. OBILOVINY obsahující lepek (pšenice, žito, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
 2. KORÝŠI a výrobky z nich
 3. VEJCE a výrobky z nich
 4. RYBY a výrobky z nich
 5. PODZEMNICE OLEJNÁ (arašídy) a výrobky z nich
 6. SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich
 7. MLÉKO a výrobky z něj
 8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY (mandle, lískové a vlašské oříšky, kešu, para ořechy, pekanové ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich)
 9. CELER a výrobky z něj
 10. HOŘČICE a výrobky z ní
 11. SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich
 12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. VLČÍ BOB (lupina) a výrobky z něj
 14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich

Terapeutické panenky

 

Terapeutické panenky v DSM

 

V rámci snahy o zkvalitňování našich služeb a zavádění moderních metod péče jsme v domově zavedly používání Terapeutických panenek.

Nejedná se o „obyčejné“ panenky pro děti. Panenky jsou vyrobeny a určeny speciálně pro klienty s onemocněním Alzheimerovy demence. Využitím terapeutických panenek v péči o klienty se snažíme aktivně objevovat a zavádět do praxe nové pracovní postupy a terapeutické metody, které by pomohly zkvalitnit a zpříjemnit život klientům žijícím v našem Domově.

 

Terapeutické panenky jsou v Domově seniorů Mšeno využívány s cílem:

 • Navození kladných emocí klienta
 • Navození vzpomínek – včetně využití v rámci reminiscenční terapie
 • Eliminace pocitů úzkosti a agrese klienta
 • Odpoutání pozornosti od nežádoucí činnosti
 • Zlepšení komunikace

Kalendáře Alfonse Muchy

 

Kalendáře Alfonse Muchy

1.dubna 2014

Náš domov obdržel od společnosti BigMedia, s.r.o. 85 kusů velkoformátového luxusního kalendáře nejpopulárnějších originálních plakátů z unikátní výstavy Ivan Lendl: Alfons Mucha, doplněný o informace a fotografie z výstavy. Kalendář je koncipován tak, že po odtržení kalendária zůstanou reprodukce plakátů připravené k zarámování.

Skip to content