Ceník

V platnosti od 1. 3. 2024.

Ceník služeb – Domov pro seniory

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Domov pro seniory

1) Úhrada za pobyt v zařízení sociálních služeb:

a) Ubytování podle typu obytné místnosti:

s jedním obyvatelem 290 Kč/na den
se dvěma obyvateli 280 Kč/na den
se třemi obyvateli 270 Kč/na den

(ubytování včetně provozních nákladů související s poskytnutím ubytování, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla)

b) Poskytnutí stravy ………… 245 Kč/na den

(náklady na potraviny + režie spojená s přípravou stravy – 165 Kč + 80 Kč)

Celková výše úhrad za pobyt:

Druh místnosti: Platba za den: Platba za měsíc:
s jedním obyvatelem 535 Kč/za den 16 275 Kč/za měsíc
se dvěma obyvateli 525 Kč/za den 15 971 Kč/za měsíc
se třemi obyvateli 515 Kč/za den 15 667 Kč/za měsíc

Měsíční úhrada se stanoví tak, že se částka úhrady za den násobí koeficientem 30,42. Jsou-li v témže ústavu umístěni manželé, je základem pro výpočet úhrady nákladů každého z nich jedna polovina úhrnu jejich příjmů.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, činí minimální zůstatek obyvateli částka ve výši 15 % příjmu (dle zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů).

2) Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.

Ceník služeb – Pečovatelská služba

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Pečovatelská služba

 

Úhrada za terénní a ambulantní služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 150 /130 Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
150 /130 Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– zajištění stravy (celodenní strava) 245 Kč/úkon
– zajištění oběda 91 Kč/úkon
– dovoz nebo donáška jídla 39 Kč/úkon
– pomoc při přípravě jídla a pití 150 /130 Kč/hod.
– příprava a podávání jídla a pití 150 /130 Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 150 /130 Kč/hod.
Velký nákup 150 /130 Kč/hod.
Praní a žehlení ložního a osobního prádla popřípadě jeho drobné opravy 90 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
150 /130 Kč/hod.
Za poskytování hodinových úkonů pečovatelské sociální služby klienti hradí 150 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně. Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, výše úhrady činí 130 Kč za hodinu, a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Ceník služeb – Denní stacionář

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Pečovatelská služba

 

Úhrada za ambulantní služby v zařízení sociálních služeb:

1. Za poskytování sociální služby v denním stacionáři DSM klienti hradí 150 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně. Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, výše úhrady činí 130 Kč za hodinu, a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

2. Za poskytnutí stravy klienti hradí (náklady na potraviny a režii spojenou s přípravou stravy) 245 Kč za celodenní stravu a 91 Kč za oběd.

Ceník služeb – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány bez úhrady

(dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

 

Úhrada za ambulantní služby v zařízení sociálních služeb:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány bez úhrady (dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

Skip to content