Ceník

V platnosti od 1. 1. 2023.

Ceník služeb – Domov pro seniory

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Domov pro seniory

1) Úhrada za pobyt v zařízení sociálních služeb:

a) Ubytování podle typu obytné místnosti:

s jedním obyvatelem 250 Kč/na den
se dvěma obyvateli 240 Kč/na den
se třemi obyvateli 230 Kč/na den

(ubytování včetně provozních nákladů související s poskytnutím ubytování, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla)

b) Poskytnutí stravy ………… 205 Kč/na den

(náklady na potraviny + režie spojená s přípravou stravy – 130 Kč + 75 Kč)

Celková výše úhrad za pobyt:

Druh místnosti: Platba za den: Platba za měsíc:
s jedním obyvatelem 455 Kč/za den 13 841 Kč/za měsíc
se dvěma obyvateli 445 Kč/za den 13 537 Kč/za měsíc
se třemi obyvateli 435 Kč/za den 13 233 Kč/za měsíc

Měsíční úhrada se stanoví tak, že se částka úhrady za den násobí koeficientem 30,42. Jsou-li v témže ústavu umístěni manželé, je základem pro výpočet úhrady nákladů každého z nich jedna polovina úhrnu jejich příjmů.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, činí minimální zůstatek obyvateli částka ve výši 15 % příjmu (dle zákona č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů).

2. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.

Ceník služeb – Pečovatelská služba

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Pečovatelská služba

 

Úhrada za terénní a ambulantní služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120 Kč/za hodinu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
120 Kč/za hodinu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– zajištění stravy (celodenní strava) 205 Kč/za hodinu
– zajištění oběda 75 Kč/za úkon
– dovoz nebo donáška jídla 29 Kč/za úkon
– pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/za hodinu
– příprava a podávání jídla a pití 120 Kč/za hodinu
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 120 Kč/za hodinu
Velký nákup 110 Kč/za úkon
Praní a žehlení ložního a osobního prádla popřípadě jeho drobné opravy 75 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
120 Kč/za hodinu

Ceník služeb – Denní stacionář

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Domov seniorů Mšeno
Pečovatelská služba

 

Úhrada za ambulantní služby v zařízení sociálních služeb:

1. Za poskytování sociální služby v denním stacionáři DSM klienti hradí 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů dle § 12 vyhlášky 505 / 2006 Sb., v platném znění.

2. Za poskytnutí stravy klienti hradí (náklady na potraviny a režii spojenou s přípravou stravy) 205 Kč za celodenní stravu a 75 Kč za oběd.

Ceník služeb – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány bez úhrady

(dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

 

Úhrada za ambulantní služby v zařízení sociálních služeb:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány bez úhrady (dle § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

Skip to content