Povinně zveřejňované informace

 
 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.
 

1. Oficiální název

 
Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
 

2. Důvod a způsob založení

 
Zřizovatel:

Město Mšeno
nám. Míru 1
277 35 Mšeno

Základní účel zřízení – sociální služby převážně pro seniory
Hlavní činnost – domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně aktivizační služby
 

3. Organizační struktura

 
Seznam organizačních složek:

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
 

4. Kontaktní spojení

 
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
 
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
 
 • 4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě
 
 • 4.4 Telefonní čísla

Ústředna: +420 315 694 721, +420 315 694 722, +420 315 693 896
 
 • 4.5 Adresa internetové stránky

dsmseno.cz
 
 • 4.6 Adresa podatelny

Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flashdisk
 
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

 
Další elektronické adresy:

Kontakty
 
 • 4.8 Datová schránka

3ifp27f
 

5. Případné platby lze poukázat

 
Číslo účtu: 188252196/0300
 

6. IČO

 
86595351
 

7. DIČ

 
Domov není plátcem DPH
 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

 
Prostřednictvím elektronické pošty: dsmseno@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3ifp27f

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace, Boleslavská 451, 277 35 Mšeno

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese
 

10. Příjem podání a podnětů

 
Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.
 

11. Předpisy

 
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 

12. Úhrady za poskytování informací

 
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.


 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

13. Licenční smlouvy

 

 • 13.2 Výhradní licence

V současné době Domov seniorů Mšeno, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licencepode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.
 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 
V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.